ปิโตรเลียมคืออะไร

ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียมคือของเหลวดิบที่เกิดมาจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์ ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาและถูกความดันและความร้อนจากใต้พิภพในการบ่มเพาะและทำให้ซากพืชซากสัตว์เหล่านี้เกิดเป็นของเหลวสีดำที่ในระยะเวลาต่อมาสามารถนำไปสร้างเป็นพลังงานต่าง ๆ ได้อย่างมากมายให้กับมนุษยชาติได้ ซึ่งก็ได้มีการเปิดการเรียนการสอนสำหรับวิชาปิโตรเลียม เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นองค์ความรู้เพิ่มเติมให้แก่นักเรียนและเยาวชนต่าง ๆ ได้มีความรู้ในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ เหล่านี้นั่นเอง 

แท่นขุดปิโตรเลียมกลางทะเล 

อาชีพในฝันของใครหลายต่อหลายคน อย่างเช่นผมก็คือการที่ได้ไปทำงานบนแท่นปิโตรเลียมหรือแท่นขุดน้ำมันปิโตรเลียมกลางท้องทะเลอันสวยงามนั่นเอง ซึ่งผลตอบแทนนั้นก็ถือได้ว่ามีจำนวนที่มากพอสมควรกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับนั้นมีมากกว่าผู้คนที่ทำงานอยู่บนพื้นดินเป็นอย่างมาก ซึ่งแท่จริงแล้วใคร ๆ ก็สามารถขึ้นไปทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันได้ เพียงแต่ต้องมีทักษะหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นต้องมีก็คือทักษะในเรื่องของภาษาต่างประเทศนั่นเอง เพราะส่วนใหญ่บริษัทที่รับขุดเจาะน้ำมันกลางท้องทะเลนั้นเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติที่ค่อนข้างเยอะ จึงต้องมีความสามารถที่จะพูดคุยและสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจในระดับพื้นฐานนั่นเอง  

วัตถุประสงค์หลักของการขุดเจาะน้ำมันกลางท้องทะเลนั้นก็คือการนำน้ำมันดิบขึ้นมาเพื่อที่นำไปกลั่นลำดับส่วนต่อ ซึ่งการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมด้วยวิธีการกลั่นในลักษณะนี้จะทำให้ได้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ยางมะตอย รวมไปถึงแก๊สธรรมชาติ โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็มักจะนำไปใช้เป็นพลังงานหลักในการสร้างพลังงานอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต จึงทำให้ธุรกิจการขุดเจาะน้ำมันนั้นได้รับผลกำไรอย่างมหาศาล นอกเหนือจากการนำผลผลิตเหล่านี้ที่สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมหรือในยานพาหนะนั้นก็สามารถนำไปสร้างเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกหรือสิ่งที่เรียกกันว่าปิโตรเคมีภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสารเคมีต่าง ๆ เช่นกรดไฮโดรคลอริก กรดกำมะถันเป็นต้น อีกทั้งยังสามารถนำสารตั้งต้นเหล่านี้ไปสร้างเป็นวัสดุพอลิเมอร์ได้ ซึ่งก็นับได้ว่าการใช้งานและการนำน้ำมันปิโตรเลียมนี้ไปสร้างสรรค์ได้อย่างมากมายและมหาศาล แต่ด้วยมลพิษและมลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกลั่น อีกทั้งปริมาณน้ำมันปิโตรเลียมนั้นมีอยู่อย่างจำกัด จึงได้รับกระแสการต่อต้านเป็นอย่างมาก แต่ถึงอย่างไรยานพาหนะก็ยังคงมีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยน้ำมันซึ่งเป็นผลผลิตมาจากน้ำมันดิบอยู่นั่นเอง โดยทางออกในปัจจุบันนั้นจึงได้มีกระแสการสร้างพลังงานทดแทนต่าง ๆ ในส่วนของยานพาหนะนั้นก็ได้มีการสร้างรถยนต์ที่ใช้พลังงานธรรมชาติที่สร้างกระแสไฟฟ้าในเวลาต่อมานั่นเอง